Werk Service Pakket

Instructies

In het werk serviceformulier slaan wij alle benodigde documenten en informatie van jou aanvraag op. Met deze documentatie vragen wij, wanneer alles compleet is de Verklaring van Rechtswege voor je aan. Per stap tref je de instructies aan om een document te kunnen verzamelen en waar je deze in het serviceformulier dient te uploaden. Bestanden die je upload dienen in een PDF bestand te worden aangeleverd. 


Maak het werk serviceformulier aan

 • Ga naar ‘aanmaken serviceformulier‘ en selecteer daar het juiste pakket (de keuzes zijn voor werk of stage);
 • Vraag je de ‘Verklaring van Rechtswege’ voor meerdere personen aan dan dien je voor iedereen apart een serviceformulier aan te maken. 
 • Onder ‘Benaming’ geef je het serviceformulier een titel bestaande uit: ‘je volledige naam – aanvraag werkvergunning’.
 • Vul onderdeel (A) Contactgegevens in en scrol vervolgens naar beneden in het formulier en klik op ‘Voorbeeld’ of ‘Skip voorbeeld en bewaar’. 
 
Vervolg

Na het invullen van de basis contactgegevens gaan we door met de stappen voor de aanvraag van de ‘Verklaring omtrent het gedrag’. Ga door met stap 1.

Instructies

Iedere persoon moet bij de aanvraag van de werkvergunning (Verklaring van Rechtswege) een VOG (Verklaring omtrent het gedrag NP) kunnen overleggen. De aanvraag voor een VOG kun je niet zelf, maar moet uit naam van de vertegenwoordiging van Curaçao, in Den Haag worden gedaan. In deze stap verstuur je het verzoek aan de Vertegenwoordiging van Curaçao om een gedeelte van het aanvraagformulier voor de Verklaring omtrent het gedrag voor je in te vullen en te retourneren naar jouw postadres.  


Download benodigde documenten
 


Inleveren aanvraagformulier VOG

Er zijn drie manieren om het aanvraagformulier ‘Verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen’ door het Kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao in te laten vullen. De eerste mogelijkheid is per post, de twee manier is per e-mail en de derde mogelijkheid is door een persoonlijk bezoek aan het Kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao. Indien je in tijdsnood bent kies je voor de derde optie.


Verkrijgen ingevulde VOG per post

 • Vul de lege velden van de begeleidende brief VOG in en print de brief uit;
 • Op het aanvraagformulier VOG vul je onderdeel één volledig in inclusief ondertekening;
 • Maak een kopie van je paspoort;
 • Maak € 24,95 over op NL46ABNA0529375486 ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag met vermelding naam aanvrager. Voeg een betalingsbewijs van deze transactie, als bijlage toe aan de brief;
 • Vervolgens post je het aanvraagformulier en de brief. Je dient een kopie van je paspoort en een kopie van de overmaking (betalingsbewijs) bij te sluiten. Het adres van deze instantie staat in de begeleidende brief welke je hierboven kunt downloaden;
 • Je ontvangt het originele, ingevulde document na behandeling per post retour. 


Verkrijgen ingevulde VOG per e-mail

 • Vul op het aanvraagformulier VOG onderdeel één volledig in, inclusief ondertekening en voeg deze als bijlage toe aan je mail.
 • Voeg als bijlage een kopie van je paspoort toe.
 • Maak € 24,95 over op NL46ABNA0529375486 ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag met vermelding naam aanvrager. Voeg een betalingsbewijs van deze transactie, als bijlage toe aan de email;
 • Mail het formulier en de gevraagde bijlagen naar: [email protected];
 • Je ontvangt het originele, ingevulde document na behandeling per post retour. 


Verkrijgen ingevulde VOG door een persoonlijk afspraak

 • Neem contact op met het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao van maandag t/m vrijdag van (09:00 – 12:00) via het telefoonnummer: 070 3066111;
 • Of maak een afspraak via de website: klik hier
 • Neem voor de afspraak het het aanvraagformulier VOG mee en vul punt één volledig in;
 • Betaal € 24,95 per pin en neem je paspoort en kopie paspoort mee (Cash betalingen worden niet aangenomen);
 • Je kunt het originele document, na de afspraak direct in ontvangst nemen.


Extra informatiebronnen

 

Vervolg

 • Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier VOG kun je door met stap twee om de VOG aan te kunnen vragen;
 • Gedurende het wachten op het ingevulde aanvraagformulier VOG kun je tevens verder met het verzamelen van de benodigde documenten onder stap drie tot en met acht.

Instructies

Nadat je het ingevulde aanvraagformulier VOG retour hebt ontvangen van het Kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao dan kun je de VOG aanvraag indienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar je staat ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen). Dit is de gemeente waar je het laatst ingeschreven hebt gestaan of waar je momenteel geregistreerd bent. Neem telefonisch contact op met de afdeling Burger-/Publiekszaken van je gemeente en maak een afspraak voor het inleveren van je VOG Neem voor het inleveren van de VOG de onderstaande documenten en gelden mee:

 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Aanvraagformulier VOG natuurlijke personen;
 • € 41,35 (leges). De kosten kunnen per gemeente verschillen.

De aanvraag VOG wordt vervolgens via de gemeente door de overheidsdienst Justis in behandeling genomen. Justis informeert je schriftelijk over de afhandeling van de aanvraag. Als je tussentijds vragen hebt over de afhandeling dan neem je contact op met deze dienst. Ga naar organisatie: Justis


Duur van de aanvraag

Afhankelijk van een aantal factoren neemt de aanvraag van de VOG ongeveer één tot vier weken in beslag. Hierna ontvang je de VOG per post op het door jou opgegeven adres in het aanvraagformulier. Vertrek je eerder dan dat je VOG is verwerkt dan is dat geen probleem. Zorg ervoor dat er iemand op je adres waarna het document wordt toegezonden de aanvraag in ontvangst kan nemen. Deze persoon scant het document en mailt je de VOG digitaal toe.


Opmerking geldigheidsduur V.O.G.

Bij het indienen van je documenten voor de aanvraag van de ‘Verklaring van Rechtswege’ mag de VOG niet ouder zijn dan drie maanden. Een ‘oudere’ VOG wordt niet geaccepteerd waardoor je aanvraag niet in behandeling wordt genomen.


VOG digitaal aanvragen

Helaas is het niet mogelijk de VOG digitaal aan te vragen. Dat kan enkel wanneer de verzoekende partij je VOG digitaal aanmeld. De Vertegenwoordiging van Curaçao ondersteund hier niet in.


Serviceformulier (ga naar mijn documenten)

 • Zodra je de VOG ontvangt dan upload je dit document (pdf) in het serviceformulier onder punt (D) Verklaring omtrent Gedrag in het veld ‘VOG’. Geef dit bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-VOG.  

 

Vervolg

Gedurende het wachten op VOG ga je door met stap drie t/m acht waarbij je de overige documenten voor je aanvraag verzameld. 

Instructies 

Om in aanmerking te komen voor de Verklaring van Rechtswege dien je aan te tonen dat je jezelf financieel kunt onderhouden gedurende je verblijf op Curaçao. Dit kan door het tonen van een arbeidsovereenkomst en/of het tonen van vermogen. 


Voldoende geldelijke middelen via arbeidsovereenkomst.

Als je gaat werken op Curaçao dan ontvang je van je werkgever een arbeidsovereenkomst. Met dit document of een werkgeversverklaring kun je aantonen dat je maandelijks inkomsten zult ontvangen uit arbeid. Print één van deze documenten uit en voeg het toe aan de aanvraag van de Verklaring van Rechtswege. Het document moet zijn ondertekend door zowel jou als de werkgever en de werkgever dient een ID bij te voegen. 


Voorbeeld werkgeversverklaring

 

Voldoende geldelijke middelen via vermogen/spaargelden

Wanneer je over vermogen beschikt in de vorm van direct opneembare banktegoeden kun je ook de Verklaring van rechtswege hiermee aanvragen. Hiervoor dien je een bankstatement bij te voegen aan de documenten met daarop het normbedrag voor minimaal 12 maanden. Dus vermenigvuldig de voor jouw van toepassing zijnde normbedrag met 12 maanden en bereken het minimale bedrag wat op je bankstatement dient te staan om in aanmerking te komen voor de Verklaring van Rechtswege. Het is raadzaam de bankstatement niet ouder te laten zijn dan één maand bij inlevering. Hoe recenter hoe beter om extra vragen te voorkomen. 

Normbedragen 

 • Alleenstaande                                                           : Ang. 1500 bruto per maand
 • Echtgeno(o)t(e) (indien van toepassing)          : Ang. 1500 bruto per maand
 • Kinderen 0 tot 6 jaar                                                 : Ang.  250 per kind
 • Kinderen 6 tot 12 jaar                                                : Ang.  350 per kind
 • Kinderen 12 jaar en ouder                                        : Ang. 500 per kind

 

Serviceformulier (ga naar mijn documenten)

 • Wanneer je over de werkgeversverklaring en ID-werkgever beschikt dan upload je deze onder punt (C) Bewijs van voldoende geldelijke middelen in de velden ‘werkgeversverklaring’ en ‘ID-Werkgever’. 
 • Wanneer je de Verklaring van Rechtswege op basis van de normbedragen wenst aan te vragen dan upload je de bankstatement onder punt (C) Bewijs van voldoende geldelijke middelen in het veld ‘Bankstatement’. 

 

Vervolg

Ga door met het verzamelen van je geboorteakte.

Instructies

Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van de geboorte van een persoon. Deze akte is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar je geboren bent. Neem contact op met deze gemeente en vraag het document op. In de meeste gevallen wordt het document opgestuurd naar het door jou opgegeven postadres. In sommige gevallen zal je het op moeten halen bij het desbetreffende gemeentehuis. De kosten hiervan bedragen circa € 10,00. Dit kan per gemeente verschillen. De geboorteakte mag bij inlevering van de documenten op Curaçao voor de aanvraag van de ‘Verklaring van Rechtswege’ niet ouder zijn dan 12 maanden. 


Let op: geen uittreksel bevolkingsregister maar een geboorteakte

Een uittreksel uit het bevolkingsregister, tegenwoordig ook wel uittreksel BRP (Basisregistratie personen) genoemd is iets anders dan de geboorteakte. Voor de aanvraag van je vergunning heb je een geboorteakte nodig en NIET een uittreksel uit het bevolkingsregister.


Serviceformulier (ga naar mijn documenten)

Wanneer je de geboorteakte hebt ontvangen dan upload je deze onder punt (G) geboorteakte van het serviceformulier. Geef het bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-Geboorteakte.


Vervolg

Ga door met het voldoen van de legeskosten aan de ‘Toelatingsdienst van Curaçao’. 

Instructies

Bij het indienen van de documenten voor de aanvraag ‘Verklaring van Rechtswege’ dien je de legeskosten reeds te hebben voldaan. Dit is het bedrag welke de overheid in rekening breng voor de screening van de verklaring. De legeskosten voor de aanvraag van de Verklaring van Rechtswege op basis van een stage bedragen Ang. 615,-.


Betaling via online banking

De Curaçaose bank beschikt nog niet over zaken zoals iDEAL of Paypal. Je zult dus een banktransactie moeten maken via je eigen internetbanking account. Voor het overmaken van de legeskosten hou je rekening met de onderstaande instructies:

 • Curaçao beschikt niet over een IBAN code. Dit wordt enkel voor transacties binnen Europa gebruikt;
 • Curaçao gebruikt voor internationale transacties de Bic / Swift code. Om deze codes in te kunnen voeren zet je het vestigingsland van de ontvangende bank op Curaçao;
 • Doordat je het vestigingsland op Curaçao zet rekent de bank automatisch de valuta om van Euro’s in Ang.


Gebruik je de onderstaande gegevens voor de transactie

 • Bedrag: Ang. 615,-;
 • Naam begunstigde: Toelatingsorganisatie Curacao;
 • Adres begunstigde: Prinsenstraat 90
 • Plaats begunstigde: Willemstad
 • Rekeningnummer: 31967908
 • Naam bank: MCB bank
 • Adres bank: Plasa Jojo Correa 2-4
 • Plaats bank: Willemstad;
 • Vestigingsland bank: Curacao;
 • BIC: MCBKCWCU (kan ook Swift code worden genoemd);
 • Omschrijving: Typ hier je naam, paspoortnummer en geboortedatum.
 • Kostenverdeling: Opdrachtgever betaalt alle kosten (OUR / Our cost).
 •  

Opmerkingen/aandachtspunten

We krijgen momenteel vaak berichten dat de ‘Verklaring van Rechtswege’ wordt afgewezen omdat het bedrag van de legeskosten niet volledig op de rekening wordt gestort van de toelatingsdienst. De oorzaken hiervan staan hieronder omschreven:

 • Maak over in Ang. en niet in Euro waarbij je de koers zelf doorgerekend hebt. Als je via online banking betaalt en je zet het vestigingsland van de bank op Curaçao dan kun je overmaken in de lokale valuta. Zodat je zeker weet dat de bank de juist wisselkoers gebruikt;
 • Zorg ervoor dat je alle bankkosten voor eigen rekening neemt. Jij bent de opdrachtgever van de betaling (OUR / Our cost).
 

Betalingsbewijs 

Print je betalingsbewijs uit en schrijf met pen de onderstaande punten op de print erbij. Vervolgens scan (pdf) je het document in en voegt deze aan je serviceformulier toe via de onderstaande instructies onder ‘Serviceformulier’. 

 • SEQ / transactiecode (betalingskenmerk);
 • Datum van overboeking.

Serviceformulier (ga naar mijn documenten)
 
Wanneer je de betaling hebt voldaan dan upload je het betalingsbewijs (pdf) hiervan onder punt (F) Verklaring van Rechtswege in het veld ‘Verklaring van Rechtswege betalingsbewijs’. Geeft het bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-Legeskosten
 
 
Vervolg

Ga door met het controleren en of regelen van je paspoort.

Instructies

Om in aanmerking te komen voor de werkvergunning en af te kunnen reizen naar Curaçao dien je in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Maak een kopie van je paspoort en schrijf door het kopie over de afbeelding van je paspoort. “Enkel te gebruiken ten behoeve van de aanvraag voor de Verklaring van Rechtswege”.  Beschik je nog niet over een paspoort dan vraag je deze aan bij de gemeente waar je momenteel ingeschreven staat. 

 

Opmerking

Je paspoort dient minimaal 6 maanden na je terugkeerdatum nog geldig te zijn. Dus niet zes maanden na je aankomstdatum maar na je vertrekdatum op je retourticket. Let op: de douane controleert hier streng op.


Serviceformulier (ga naar mijn documenten)
Upload het kopie van je paspoort (pdf) onder punt (B) Identiteitsbewijs. Geef het bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-Paspoort.

 

Vervolg

Ga door met het regelen van je zorgverzekering.

Instructies

Om in aanmerking te komen voor de werkvergunning dien je in het bezit te zijn voor een zorgverzekering met buitenlandse dekking. Dit voor eventuele medische kosten op Curaçao gedurende je verblijfsperiode. 

Controleer of je huidige verzekering je medische kosten in het buitenland dekt of dat je hiervoor een uitbreiding nodig hebt van je polis. Indien je je niet kunt verzekeringen via je huidige verzekeraar dan raden wij je aan contact op te nemen met Oom Verzekeringen. Deze organisatie is gespecialiseerd in tijdelijke verzekeringen voor het buitenland. Gelieve van de polis met buitenlandse ziektekostendekking een kopie toe te voegen aan je aanvraag. 


Serviceformulier (ga naar mijn documenten)

Upload een kopie van je polis (pdf) waarin de buitenlandse dekking staat aangegeven onder punt (H) Ziektekostenverzekering. Geef het bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-Polis-ziektekostenverzekering 


Vervolg

Ga door met het invullen van het aanvraagformulier voor de stagevergunning (Verklaring van Rechtswege). 

Instructies

Wanneer je alle benodigde documenten om je stagevergunning aan te vragen hebt verzameld dan vul je het aanvraagformulier voor de werkvergunning (Verklaring van rechtswege) in. Download het document en vul de onderstaande onderdelen met een blauwe pen en in blokletter in.

 


Invullen VVR formulier
 

 1.   Reden aanvraag: vink ‘Betreft een eerste aanvraag’ aan;
 2.  Gegevens betalingsbewijs: vul hier de datum van de overmaking in, met de omschrijving van de betaling en de SEQ / Transactiecode;
 3.   Doel van uw verblijf: vink ‘Werknemer’ aan (of één van de andere opties wanneer dit voor jouw van toepassing is);
 4.   Persoonlijke gegevens: vul je NAW-gegevens in. Opmerking bij adres in het buitenland: vul hier je huidige adres in. Opmerking bij adres Curaçao: Vul hier het adres in waar je op Curaçao een accommodatie hebt gehuurd;
 5.  Gegevens partner: niet van toepassing wanneer je alleen naar Curaçao komt; 
 6.  Gegevens kinderen: niet van toepassing wanneer je alleen naar Curaçao komt;
 7.  Vragen m.b.t. uw verblijf in Curaçao:  zowel bij punt één als twee vul je de datum van je aankomst op Curaçao in;
 8.  Gegevens werk: vul hier de gegevens in van je bedrijf waar je gaat werken (indien van toepassing);
 9.  Motiveer uw aanvraag: vul in ’ten behoeve van het wonen en werken op Curaçao wens ik de Verklaring van Rechtswege aan te vragen’;
 10.  Antecedentenverklaring: vul in wat van voor jou van toepassing is;
 11.  Ondertekening: vul de datum in met de plaats waar je bent en teken het aanvraagformulier. 
 
Serviceformulier (ga naar mijn documenten)
Scan het aanvraagformulier voor de Verklaring van Rechtswege (pdf) in en upload dit onder punt (F) Verklaring van Rechtswege in het veld ‘Verklaring van Rechtswege formulier’. Geef het document de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-VVR-aanvraagformulier. 
 

Vervolg

Controleer of punt negen en/of tien voor jou van toepassing zijn. Zo niet, dan ga je gelijk door naar stap elf waar je de Verklaring van Rechtswege gaat indienen.

Instructies

Indien je op de dag van aankomst op Curaçao jonger bent dan 18 jaar dan dien je een ‘Verklaring van Reizen Minderjarigen’ bij je te hebben. Als je met iemand anders reist, dan je ouders of officiële voogden / begeleiders dan heb je dit document ook nodig. Onderstaande download betreft een voorbeeld van de ‘Verklaring van Reizen Minderjarigen’. Indien je jonger bent dan 18 jaar dan laat je deze invullen door je ouders of voogden (beide ouders of geregistreerde voogden dienen dit te ondertekenen). Voeg er tevens een kopie identiteitsbewijs aan toe van diegene welke het document ondertekend. Het document dient aan te geven dat je van je ouders of voogden de goedkeuring hebt om als minderjarige te mogen reizen en alleen op Curacao mag verblijven ten behoeve van je stage. 


Download (voorbeeld) benodigde documenten


Dit document is enkel nodig voor de douane bij aankomst en hoeft niet te worden ingeleverd bij de toelatingsdienst van Curaçao voor de aanvraag van je stagevergunning. Let op: neem altijd contact op m.b.t. dit onderwerp met de ‘Vertegenwoordiging van Curacao’, welke is gevestigd in Den Haag om de meest recente informatie omtrent dit onderwerp op te vragen. De regels hiervoor willen nog wel eens wijzigen.


Serviceformulier (ga naar mijn documenten)
Upload de Verklaring van Reizen Minderjarigen (pdf), indien van toepassing onder punt (I) Uitzonderingen in het veld ‘Verklaring reizen minderjarigen’ inclusief alle benodigde ID-bewijzen als één document. Geef dit bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-Reizen-Minderjaringen.

Instructies

Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit maar een aantal documenten, zoals bijvoorbeeld de ‘geboorteakte’ zijn verkregen in het buitenland (zie stap 7 – geboorteakte). Waar je dus geboren bent. Indien dat het geval is moet je deze documenten laten legaliseren. Het traject van legaliseren is een samenwerking tussen het land waar de documenten zijn opgemaakt en de Nederlandse overheid. Indien het bovenstaande voor jouw specifieke situatie van toepassing is dan verwijzen wij je door naar de site van de Rijksoverheid. De onderstaande link verwijst naar de pagina met informatie over het legaliseren van documenten in Nederland welke verkregen zijn in het buitenland.


Serviceformulier (ga naar mijn documenten)
Upload de bewijzen van de gelegaliseerde documenten (pdf), indien van toepassing onder punt (I) Uitzonderingen in het veld ‘Legalisatie documenten’. Indien het om meerdere documenten gaat dan gelieve hiervan één document (pdf) te maken en deze als één bestand (pdf) te uploaden. Geef het bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-Legalisatie-documenten.


Informatie over het legaliseren van documenten

Instructies

Om voor jou de ‘Verklaring van Rechtswege’ aan te kunnen vragen dien jij ons te machtigen. Klik hiervoor op de onderstaande ‘machtigingsbrief’ en wijzig de velden welke tussen [haakjes] staan in jouw persoonlijke gegevens. Vervolgens print je de machtigingsbrief uit en onderteken je deze met een blauwe pen.


Downloads

Machtigingsbrief (word).


Serviceformulier (
ga naar mijn documenten)
Nadat je de machtiging heb gepersonaliseerd dan print je deze uit en ondertekend het document met een blauwe pen. Scan de machtigingsbrief vervolgens in (pdf) en upload deze onder punt (E) Machtigingsbrief. Geef het bestand de volgende benaming: [Jouw volledige naam]-machtigingsbrief. 


Vervolg

Na het aandragen van de machtiging en alle documenten kunnen wij de aanvraag voor je indienen. Ga door met stap 11 en informeer ons over de status van je verzamelde documenten. 

Instructies

Je hebt nu alle stappen doorlopen. Bekijk onder ‘mijn aanvragen’ of je alle documenten hebt geüpload welke hieronder staan opgesomd. Wanneer dat het geval is dan bericht je ons via [email protected] dat je de aanvraag voor de Verklaring van Rechtswege wil indien bij de toelatingsdienst van Curaçao. 

 

Documenten ten behoeve van aanvraag VVR

 • Paspoort
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Werkgeversverklaring of bankstatement (voldoende geldelijke middelen)
 • Geboorteakte
 • Betalingsbewijs Legeskosten
 • Polis Zorgverzekering
 • Aanvraagformulier VVR
 • Machtigingsbrief
 • Verklaring reizen minderjarigen (indien van toepassing)
 • Legalisatiebewijs documenten (indien van toepassing)

  

Vervolg

Nadat je ons hebt bericht controleren wij alle documenten. Wanneer er zaken missen of niet goed zijn ingevuld dan berichten wij je hierover. Wanneer alles in orde is voor de aanvraag dan voeren wij deze uit. Van deze aanvraag ontvang je tevens een kopie in je mailbox. Ga door naar ‘Voorlopig bewijs van aanvraag’. 

Instructies

Nadat wij de aanvraag hebben ingediend ontvang je na ongeveer vijf werkdagen het ‘Bewijs van aanvraag’. Uit ervaring weten wij dat dit document vaak niet naar de gemachtigde wordt toegezonden. Hou dus goed je mail in de gaten en bericht ons wanneer je het ‘Bewijs van aanvraag’ na tien werkdagen nog niet hebt ontvangen. Op basis van jouw mail ondernemen wij dan actie. Het voorlopig ‘Bewijs van aanvraag’ is een belangrijk document. In combinatie met je Nederlands burgerschap en dit document mag je reeds legaal werken lopen op Curaçao. 

 


Serviceformulier (
ga naar mijn documenten)
Het ‘Bewijs van aanvraag’ ontvang je per mail retour van de toelatingsdienst van Curaçao. Sla deze email als PDF op en upload het document onder punt (F) Verklaring van rechtswege in het veld ‘Bewijs van aanvraag’. Geef dit bestand de volgende benaming: [jouw volledige naam]-bewijs-van-aanvraag.

 

Vervolg

Voor de aanvraag van de Verklaring van Rechtswege heb je nu alles geregeld. Ga door met het regelen van je Sub-documenten. Deze zijn niet meer van belang voor de aanvraag maar wel voor de toelating op Curaçao na aankomst bij de douane.

Instructies

Naast de verzamelde documenten voor je verklaring van rechtswege heb je ook nog een aantal documenten nodig om het eilandgebied Curaçao te mogen betreden. De douane kan naar deze documenten vragen bij aankomst. Zorg er dus voor dat je deze in je handbagage bij je hebt. 


Mee te nemen document

 • Bewijs van vertrek;
 • Ingevulde ED-Card;
 • Huurovereenkomst;
 • Covid-19 documenten: lees hierover alle op de website van Curacao.com.  


Vervolg

Lees de onderstaande stappen door om buiten de Verklaring van Rechtswege om goed voorbereid naar Curaçao te komen.

Instructies

 

Om Curaçao binnen te komen dien je in het bezit te zijn van een retourticket of een vertrekticket naar een andere bestemming! Met een enkelreis kom je bij een eventuele controle Curaçao niet binnen. De maximale verblijfsduur is gelijk aan zes maanden per jaar. 


Het is alleen mogelijk om op Curaçao te mogen landen met een enkele reis wanneer je staat ingeschreven op het eiland. 
De enige manier om met een enkel ticket op Curaçao aan te komen is om een andere enkel reis te boeken, voor aankomst op Curaçao naar het dichtstbijzijnde land buiten de voormalige Nederlandse Antillen. Als tweede tip raden wij je aan een flexibel ticket te kopen waardoor je iets flexibeler bent in je terugreis. Wij merken vaak dat velen na hun stage toch nog een paar weken langer hadden willen blijven.


Print je vertrekticket uit en voeg deze toe aan je handbagage.

Instructies

Het is tegenwoordig verplicht om je immigratieformulier reeds voor vertrek naar Curaçao online in te vullen. Hierdoor wordt je tevens bij aankomst door de douane snel geholpen om Curaçao binnen te komen. Klik voor het invullen van dit formulier op de onderstaande link.


Verwijzingen


Covid-19
Tevens tref je in de omgeving van de online ED-Card momenteel ook het online PCL-Formulier aan welke je ook voor vertrek in dient te vullen. 


Print beide formulieren uit en voeg ze toe aan je handbagage.

Instructies

De douane kan vragen waar je verblijft op Curaçao is gesitueerd. Dit kan een lange termijn boeking zijn of dat je eerste een korte termijn accommodatie hebt geboekt. Zorg er in beide gevallen voor dat je iets van een bewijs bij je hebt waarin staat aangegeven waar je verblijft. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder het document ook te hebben getekend. Bij een korte termijn boeking volstaat de bevestiging van de boeking per e-mail. Mocht je bij kennissen of vrienden verblijven zorg er dan voor dat je iets van een uitgeprinte e-mail bij je hebt waarin je dit kunt aantonen met daarbij de gegevens van je vrienden en of familie.


Nog opzoek naar huisvesting

 

Instructies

Je staat klaar om naar Curaçao af te reizen. Zorg ervoor dat je al je verzamelde documenten in je handbagage hebt gedaan. De douane kan hier naar vragen bij aankomst. Klik op de onderstaande link om de checklist te downloaden. Print deze uit en vink alle documenten en informatie aan, welke je hebt verzameld. Hierna ben je klaar om af te reizen naar Curaçao.

Instructies

 

Na ongeveer twee a drie maanden zal je via de mail bericht krijgen of de ‘Verklaring van Rechtswege’ geldig is verklaart. Omtrent de beslissing van de Minister van Justitie zal je door middel van een beschikking bericht worden. Zorg ervoor dat je de gescande documenten goed bewaart voor het geval dat deze weer opgevraagd worden. In deze mail tref je de PDF aan met je ‘Verklaring van Rechtswege’. Indien je het verzoek krijgt het document persoonlijk op te komen halen dan kun je terecht bij de onderstaande instantie. Er is tevens nog een mogelijkheid dat je in plaats van een document een stempel ontvangt in je paspoort. Neem deze dus te allen tijde mee. Het ophalen van dit document of de stempel dient de aanvrager zelf te doen. Ook ben je zelf als aanvrager verantwoordelijk om erop te letten dat je de mail voor het ophalen van de ‘Verklaring van Rechtswege’ ontvangt. Wij, van Online Effects BV kunnen dit niet voor je doen.

 

 

Contactgegevens Toelatingsorganisatie Curaçao


Openingstijden Toelatingsorganisatie Curaçao

Instructies

 

Wij hopen je middels het pakket een goede maar vooral duidelijk dienst te hebben gegeven waarmee je zonder veel zorgen je vergunning hebt kunnen regelen. Indien je opmerkingen hebt of suggesties dan vernemen wij dat uiteraard graag. Wij zouden het erg op prijs stellen als je een recensie zou willen plaatsen op onze website voor de toekomstige bezoekers van onze website en wellicht bewoners van Curaçao!

Voorwaarden gebruik stappenplannen VergunningCuracao.com


Op de stappenplannen en diensten van Vergunningcuracao.com hanteren wij algemene voorwaarden waarmee de gebruiker na het voldoen van de betalingen of het inloggen middels het toegezonden account akkoord gaat.

 

Copyright 2014 ©

2014 Online Effects BV
BestemmingCuracao.com
Uitgegeven in eigen beheer
[email protected]

 

Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

cropped-Logo-Vergunning-Curacao-Lichtblauw.png
Vergunning Curaçao

Portal toelatingsdienst gegevens

  Ontdek Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle leuke activiteiten, winkels, evenementen, uitgaansgelegenheden, stranden en hidden gems opgeschreven zodat jij jouw bucket list kan maken voor aankomst!  

  Kennis Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle belangrijke kennisitems opgeschreven zodat jij goed voorbereid aankomt op Curaçao!

  Logo-Vrijwilligerswerk-Curacao-Groen-Witte-Rand-summer-green_.png

  Vrijwilligerswerk Curaçao!

  Help mee aan één of meerdere goede doelen tijdens je verblijf op Curaçao en maak het verschil voor mens, dier of de natuur.

  Curaçao beleef je met elkaar!

  Ben jij als stagiair, student, jongwerkend of reiziger opzoek naar veilige, schone maar vooral gezellige huisvesting? Bekijk dan de jongerenvilla’s / studentenhuizen van Kamers op Curaçao!

  Huisvesting op Curaçao!

  Ben jij op zoek naar een kamer, studio, appartement, woonhuis of villa op Curaçao? Kijk dan eens naar het portfolio van goed onderhouden accommodaties op Huisvesting Curaçao.

  Stagelopen op Curaçao

  Ben jij op zoek naar een leerzame stage of afstudeeropdracht op Curaçao? Bezoek dan onze website van Stage Curaçao en vind je meest ideale stagebedrijf!

  Vervoer Curaçao

  Ben jij nog op zoek naar een betrouwbaar vervoersmiddel op Curaçao? Huur dan je scooter of auto via Vervoer Curaçao en ontdek het eiland op je eigen tempo!

  Horecawerk Curaçao!

  Lijkt het jou leuk om een periode op Curaçao in de horeca te komen werken? Neem dan snel een kijkje op Horecawerk Curaçao en vind jouw ideale horecabaan op Curaçao!

  Bestemming Curaçao

  Ontdek alles over onze uiteenlopen diensten voor je komst naar Curaçao en stel je eigen bucklist op voor jouw verblijf. Bestemming Curaçao is onze overkoepelende website voor al onze handige Curaçao diensten…!