Privacybeleid

Versie: 15 mei 2019

Wij hechten zeer veel waarde aan de privacy van de gebruikers van onze websites. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.


Wie zijn wij?

Wij zijn Online Effects BV: Online Effects BV is gevestigd te Willemstad, Kaya Boyo 109b, Curaçao. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens welke worden verzameld via o.a. onze websites.


Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze websites met de volgende domeinnamen: stagecuracao.com, vacaturecuracao.com, huisvestingcuracao.com, vervoercuracao.com, vergunningcuracao.com kamersopcuracao.com, horecawerkcuracao.com, resortscuracao.com, online-effects.com, bestemmingcuracao.com. Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met jouw toestemming verwerken wij de informatie om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren. Lees hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we jouw informatie bewaren.


Welke informatie verzamelen wij?

Gebruikers websites:
Afhankelijk van de website verzamelen wij n.a.w. gegevens, CV gegevens en boekingsgegevens van zowel (potentiële) kandidaten, sollicitanten, (potentiële)boekers via contactformulieren om eventuele afgesloten overeenkomsten en/of gebruikersvoorwaarden goed uit te kunnen voeren.

Zakelijke relaties:
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten,(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. De informatie verwerken we om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.


Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als:

 • je gegevens invult of achterlaat op één van onze websites;
 • je een account aanmaakt op één van onze websites;
 • je per email of op kantoor inschrijft voor één van onze diensten;
 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen;
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen.
 
Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Wij delen enkel je gegevens met:

 • bedrijven welke gelinieerd zijn aan Online Effects BV, onderaannemers en leveranciers welke namens namens Online Effects diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben enkel toegang tot de gegevens welke nodig zijn om de taken en opdrachten uit te voeren;
 • bedrijven waarvoor wij bemiddelen en waar jij een dienst of product via één van onze websites hebt afgenomen. Deze ontvangers hebben enkel toegang tot de gegevens welke nodig zijn om de taken en opdrachten uit te voeren;
 • overheidsinstanties ten behoeve van eventuele vergunningsaanvragen waarvoor je ons hebt gemachtigd;
 • En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”


Wat zijn je rechten rechten?

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens, verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens.

Overdracht van je gegevens. In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.


Voor gebruikers met een account op één van onze website.

indien je een eigen account hebt op één van onze websites welke deze mogelijkheid biedt, dan heb je inzage in een groot deel van je persoonsgegevens. Je kunt zelf een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw cv, indien van toepassing, of jouw accountgegevens als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Online Effects BV.


Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken.

Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt
je kunt via je browsersettings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen.

Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je opnemen met ons via: [email protected].


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected] of het kantoor. Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Neem telefonisch of per email ([email protected]) contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Online Effects BV. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten per mail ([email protected]).


Beveiliging

Online Effects BV doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.


Wijzigingen

Online Effects BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in juni 2019.


Verzameling gebruikers informatie.

Als je onze websites bezoekt en gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en hoe lang bewaren wij deze informatie?

Afhankelijk van welke website je gebruikt en welke rol je hierbij inneemt verzamelen wij de volgende gegevens van jouw:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de websites zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de websites die je bezoekt, de pagina’s van de websites die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de websites. Online Effects BV maakt gebruik van cookies op haar websites en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om;

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties, boekingen of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Je te benaderen voor aanbiedingen en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
 • Je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • boekingsgegevens, aankomst-,vertrekdatum en voorkeuren;
 • overheidsdocumenten t.b.v. vergunningsaanvragen;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto – op vrijwillige basis;
 
Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met je te kunnen onderhouden;

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met jou te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in);
 • om te kunnen factureren;
 • om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren.
 
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

cropped-Logo-Vergunning-Curacao-Lichtblauw.png
Vergunning Curaçao

Portal toelatingsdienst gegevens

  Ontdek Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle leuke activiteiten, winkels, evenementen, uitgaansgelegenheden, stranden en hidden gems opgeschreven zodat jij jouw bucket list kan maken voor aankomst!  

  Kennis Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle belangrijke kennisitems opgeschreven zodat jij goed voorbereid aankomt op Curaçao!

  Logo-Vrijwilligerswerk-Curacao-Groen-Witte-Rand-summer-green_.png

  Vrijwilligerswerk Curaçao!

  Help mee aan één of meerdere goede doelen tijdens je verblijf op Curaçao en maak het verschil voor mens, dier of de natuur.

  Curaçao beleef je met elkaar!

  Ben jij als stagiair, student, jongwerkend of reiziger opzoek naar veilige, schone maar vooral gezellige huisvesting? Bekijk dan de jongerenvilla’s / studentenhuizen van Kamers op Curaçao!

  Huisvesting op Curaçao!

  Ben jij op zoek naar een kamer, studio, appartement, woonhuis of villa op Curaçao? Kijk dan eens naar het portfolio van goed onderhouden accommodaties op Huisvesting Curaçao.

  Stagelopen op Curaçao

  Ben jij op zoek naar een leerzame stage of afstudeeropdracht op Curaçao? Bezoek dan onze website van Stage Curaçao en vind je meest ideale stagebedrijf!

  Vervoer Curaçao

  Ben jij nog op zoek naar een betrouwbaar vervoersmiddel op Curaçao? Huur dan je scooter of auto via Vervoer Curaçao en ontdek het eiland op je eigen tempo!

  Horecawerk Curaçao!

  Lijkt het jou leuk om een periode op Curaçao in de horeca te komen werken? Neem dan snel een kijkje op Horecawerk Curaçao en vind jouw ideale horecabaan op Curaçao!

  Bestemming Curaçao

  Ontdek alles over onze uiteenlopen diensten voor je komst naar Curaçao en stel je eigen bucklist op voor jouw verblijf. Bestemming Curaçao is onze overkoepelende website voor al onze handige Curaçao diensten…!