Stagevergunning Budgetpakket

Op deze pagina helpen wij jou stap voor stap met het regelen van de stagevergunning

Lees de onderstaande stappen door en regel je stagevergunning

Via het onderstaande vergunningspakket verzamel je stap voor stap de benodigde documenten, welke je nodig hebt om de stagevergunning (Verklaring van Rechtswege) aan te vragen. Wanneer je bij stap 6 bent gearriveerd tref je een checklist aan. Print deze uit en controleer of je alle documenten hebt verzameld. Zo ja, dan ga je door naar de stappen waarin wij uitleggen hoe je de stagevergunning bij de toelatingsdienst van Curaçao kunt aanvragen. Wij raden je aan de stappen eerst een keer door te lezen waarna je van start gaat.


Covid-19 opmerking
 

Gedurende Covid-19 heeft de toelatingsdienst besloten om de website waar je de aanvraag online kan indienen, uit te schakelen. Wanneer je bij stap 9 bent gearriveerd dan klik je op de link welke je verwijst naar de online portal van de toelatingsdienst. Ontvang je hier een bericht van ‘page not found’ dan mail je ons zodat wij je de voor dat moment geldende instructies kunnen mailen. Mailen kan naar: [email protected]

Stage Budgetpakket

Instructies

Iedere persoon moet bij de aanvraag van de stagevergunning (Verklaring van Rechtswege) een VOG (Verklaring omtrent het gedrag NP) kunnen overleggen. De aanvraag voor een VOG kun je niet zelf, maar moet uit naam van een organisatie of overheidsinstantie worden aangevraagd. In jouw specifieke geval dient de aanvraag te worden gedaan door het ‘Eilandgebied Curaçao’ en niet door je eventuele reeds gevonden werkgever (stagebedrijf).


Download benodigde documenten
 


Inleveren aanvraagformulier VOG

Er zijn drie manieren om het aanvraagformulier ‘Verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen’ door het Kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao in te laten vullen. De eerste mogelijkheid is per post, de twee manier is per e-mail en de derde mogelijkheid is door een persoonlijk bezoek aan het Kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao. Indien je in tijdsnood bent kies je voor de derde optie.


Verkrijgen ingevulde VOG per post

 • Vul de lege velden van de begeleidende brief VOG in en print de brief uit;
 • Op het aanvraagformulier VOG vul je onderdeel één volledig in inclusief ondertekening;
 • Maak een kopie van je paspoort;
 • Maak € 24,95 over op NL46ABNA0529375486 ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag met vermelding naam aanvrager. Voeg een betalingsbewijs van deze transactie, als bijlage toe aan de brief;
 • Vervolgens post je het aanvraagformulier en de brief. Je dient een kopie van je paspoort en een kopie van de overmaking (betalingsbewijs) bij te sluiten. Het adres van deze instantie staat in de begeleidende brief welke je hierboven kunt downloaden;
 • Je ontvangt het originele, ingevulde document na behandeling per post retour. 


Verkrijgen ingevulde VOG per e-mail

 • Vul op het aanvraagformulier VOG onderdeel één volledig in, inclusief ondertekening en voeg deze als bijlage toe aan je mail.
 • Voeg als bijlage een kopie van je paspoort toe.
 • Maak € 24,95 over op NL46ABNA0529375486 ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag met vermelding naam aanvrager. Voeg een betalingsbewijs van deze transactie, als bijlage toe aan de email;
 • Mail het formulier en de gevraagde bijlagen naar: [email protected];
 • Je ontvangt het originele, ingevulde document na behandeling per post retour. 


Verkrijgen ingevulde VOG door een persoonlijk afspraak

 • Neem contact op met het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao van maandag t/m vrijdag van (09:00 – 12:00) via het telefoonnummer: 070 3066111;
 • Of maak een afspraak via de website: klik hier
 • Neem voor de afspraak het het aanvraagformulier VOG mee en vul punt één volledig in;
 • Betaal € 24,95 per pin en neem je paspoort en kopie paspoort mee (Cash betalingen worden niet aangenomen);
 • Je kunt het originele document, na de afspraak direct in ontvangst nemen.


Extra informatiebronnen


Vervolg

 • Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier VOG kun je door met stap twee om de VOG aan te kunnen vragen;
 • Gedurende het wachten op het ingevulde aanvraagformulier VOG kun je tevens verder met het verzamelen van de benodigde documenten onder stap drie tot en met vijf.

Instructies

Nadat je het ingevulde aanvraagformulier VOG retour hebt ontvangen van het Kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao dan kun je de VOG aanvraag indienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar je staat ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen). Dit is de gemeente waar je het laatst ingeschreven hebt gestaan of waar je momenteel geregistreerd bent. Neem telefonisch contact op met de afdeling Burger-/Publiekszaken van je gemeente en maak een afspraak voor het inleveren van je VOG Neem voor het inleveren van de VOG de onderstaande documenten en gelden mee:

 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Aanvraagformulier VOG natuurlijke personen;
 • € 41,35 (leges). De kosten kunnen per gemeente verschillen.


De aanvraag VOG wordt vervolgens via de gemeente door de overheidsdienst Justis in behandeling genomen. Justis informeert je schriftelijk over de afhandeling van de aanvraag. Als je tussentijds vragen hebt over de afhandeling dan neem je contact op met deze dienst. Ga naar organisatie: Justis


Duur van de aanvraag

Afhankelijk van een aantal factoren neemt de aanvraag van de VOG ongeveer één tot vier weken in beslag. Hierna ontvang je de VOG per post op het door jou opgegeven adres in het aanvraagformulier. Vertrek je eerder dan dat je VOG is verwerkt dan is dat geen probleem. Zorg ervoor dat er iemand op je adres waarna het document wordt toegezonden de aanvraag in ontvangst kan nemen. Deze persoon scant het document en mailt je de VOG digitaal toe.


Opmerking geldigheidsduur V.O.G.

Bij het indienen van je documenten voor de aanvraag van de ‘Verklaring van Rechtswege’ mag de VOG niet ouder zijn dan drie maanden. Een ‘oudere’ VOG wordt niet geaccepteerd waardoor je aanvraag niet in behandeling wordt genomen.


VOG digitaal aanvragen

Helaas is het niet mogelijk de VOG digitaal aan te vragen. Dat kan enkel wanneer de verzoekende partij je VOG digitaal aanmeld. De Vertegenwoordiging van Curaçao ondersteund hier niet in.


Vervolg

Gedurende het wachten op VOG ga je door met stap drie t/m vijf waarbij je de overige documenten voor je aanvraag verzameld. 

Instructies 

Bij het inleveren van je documenten dien je een stage overeenkomst te overleggen. Deze stage overeenkomst dient tevens als bewijs van voldoende geldelijke middelen. Deze stage overeenkomst dient getekend te zijn door:

 • De stagiaire;
 • De opleiding; 
 • Het stagebedrijf (plus toevoeging ID en Crib-nummer). 

 

Download document 


Dit document is puur als voorbeeld. In de meeste gevallen beschikken opleidingen over hun eigen stageverklaringen. Neem hierover contact op met je docentbegeleider.

 

Handtekeningen en bijgevoegde documenten 

 Laat de stageovereenkomst door je opleiding ondertekenen en vervolgens door jezelf. Wanneer je deze handtekeningen hebt verzameld stuur je de stageovereenkomst via de mail naar je stagebedrijf. Deze organisatie tekent de stageovereenkomst dan ook en stuurt de overeenkomst getekend en gescand retour per e-mail. De tekeningsbevoegde van het stagebedrijf dient tevens een kopie van zijn/haar ID aan de stageovereenkomst toe te voegen. Daarnaast heb je ook het Crib-nummer nodig van het stagebedrijf om later in het stappenplan het formulier in te kunnen vullen voor de aanvraag van de Verklaring van Rechtswege. Het Crib-nummer is het accountnummer bij de belastingdienst van Curaçao van het stagebedrijf 


Inschrijving opleiding
 

Je kan er tijdens de aanvraag voor kiezen om in plaats van je stageovereenkomst een bewijs van inschrijving onderwijsinstelling toe te voegen. Deze kun je opvragen bij de studentenadministratie van je opleiding. Let op: Je hebt te allen tijde ook je stageovereenkomst nodig om het eilandgebied Curaçao te mogen betreden. De douane kan de documenten bij je opvragen.

 

Vervolg

Ga door met het verzamelen van je geboorteakte.

Instructies

Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van de geboorte van een persoon. Deze akte is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar je geboren bent. Neem contact op met deze gemeente en vraag het document op. In de meeste gevallen wordt het document opgestuurd naar het door jou opgegeven postadres. In sommige gevallen zal je het op moeten halen bij het desbetreffende gemeentehuis. De kosten hiervan bedragen circa € 10,00. Dit kan per gemeente verschillen. De geboorteakte mag bij inlevering van de documenten op Curaçao voor de aanvraag van de ‘Verklaring van Rechtswege’ niet ouder zijn dan 12 maanden. 


Let op: geen uittreksel bevolkingsregister maar een geboorteakte

Een uittreksel uit het bevolkingsregister, tegenwoordig ook wel uittreksel BRP (Basisregistratie personen) genoemd is iets anders dan de geboorteakte. Voor de aanvraag van je vergunning heb je een geboorteakte nodig en NIET een uittreksel uit het bevolkingsregister.

 

Vervolg

Ga door met het voldoen van de legeskosten aan de ‘Toelatingsdienst van Curaçao’. 

Instructies

 

Bij het indienen van de documenten voor de aanvraag ‘Verklaring van Rechtswege’ dien je de legeskosten reeds te hebben voldaan. Dit is het bedrag welke de overheid in rekening breng voor de screening van de verklaring. De legeskosten voor de aanvraag van de Verklaring van Rechtswege op basis van een stage bedragen Ang. 615,-.


Betaling via online banking

 

De Curaçaose bank beschikt nog niet over zaken zoals iDEAL of Paypal. Je zult dus een banktransactie moeten maken via je eigen internetbanking account. Voor het overmaken van de legeskosten hou je rekening met de onderstaande instructies:

 • Curaçao beschikt niet over een IBAN code. Dit wordt enkel voor transacties binnen Europa gebruikt;
 • Curaçao gebruikt voor internationale transacties de Bic / Swift code. Om deze codes in te kunnen voeren zet je het vestigingsland van de ontvangende bank op Curaçao;
 • Doordat je het vestigingsland op Curaçao zet rekent de bank automatisch de valuta om van Euro’s in Ang.


Gebruik je de onderstaande gegevens voor de transactie

 

 • Bedrag: Ang. 615,-;
 • Naam begunstigde: Toelatingsorganisatie Curacao;
 • Adres begunstigde: Prinsenstraat 90
 • Plaats begunstigde: Willemstad
 • Rekeningnummer: 31967908
 • Naam bank: MCB bank
 • Adres bank: Plasa Jojo Correa 2-4
 • Plaats bank: Willemstad;
 • Vestigingsland bank: Curacao;
 • BIC: MCBKCWCU (kan ook Swift code worden genoemd);
 • Omschrijving: Typ hier je naam, paspoortnummer en geboortedatum.
 • Kostenverdeling: Opdrachtgever betaalt alle kosten (OUR / Our cost).
 •  

Opmerkingen/aandachtspunten

 

We krijgen momenteel vaak berichten dat de ‘Verklaring van Rechtswege’ wordt afgewezen omdat het bedrag van de legeskosten niet volledig op de rekening wordt gestort van de toelatingsdienst. De oorzaken hiervan staan hieronder omschreven:

 • Maak over in Ang. en niet in Euro waarbij je de koers zelf doorgerekend hebt. Als je via online banking betaalt en je zet het vestigingsland van de bank op Curaçao dan kun je overmaken in de lokale valuta. Zodat je zeker weet dat de bank de juist wisselkoers gebruikt;
 • Zorg ervoor dat je alle bankkosten voor eigen rekening neemt. Jij bent de opdrachtgever van de betaling (OUR / Our cost).
 

Betalingsbewijs 

 

Maak van de overmaking vervolgens een printscreen en sla deze bij voorkeur als een PDF bestand op. De printscreen geldt als betalingsbewijs. Schrijf vervolgens met pen de onderstaande gegevens op het betalingsbewijs:

 • SEQ / transactiecode (betalingskenmerk);
 • Datum van overboeking.
 
Vervolg

Ga door met het controleren en of regelen van je paspoort;

 

Instructies

Om in aanmerking te komen voor de stagevergunning en af te kunnen reizen naar Curaçao dien je in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Maak een kopie van je paspoort en schrijf door het kopie over de afbeelding van je paspoort. “Enkel te gebruiken ten behoeve van de aanvraag voor de Verklaring van Rechtswege”.  Beschik je nog niet over een paspoort dan vraag je deze aan bij de gemeente waar je momenteel ingeschreven staat. 

 

Opmerking

Je paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkeerdatum nog geldig te zijn. Dus niet zes maanden na aankomstdatum maar na je vertrekdatum op je retourticket. Let op: de douane controleert hier streng op.

 


Vervolg

Ga door met het regelen van je zorgverzekering.

 

Instructies

Om in aanmerking te komen voor de stagevergunning dien je in het bezit te zijn voor een ‘buitenlandse’ zorgverzekering welke je eventuele medische kosten op Curaçao dekt. 

 

Controleer of je huidige verzekering je medische kosten in het buitenland dekt of dat je hiervoor een uitbreiding nodig hebt van je polis. Indien je je niet kunt verzekeringen via je huidige verzekeraar dan raden wij je aan contact op te nemen met Oom Verzekeringen. Deze organisatie is gespecialiseerd in tijdelijke verzekeringen voor het buitenland. Gelieve van de polis met buitenlandse ziektekostendekking een kopie toe te voegen aan je aanvraag. 


Vervolg

Ga door met het invullen van het aanvraagformulier voor de stagevergunning (Verklaring van Rechtswege). 

Instructies

Met alle benodigde documenten om je stagevergunning aan te vragen vul je nu het aanvraagformulier voor de stagevergunning (Verklaring van rechtswege) in. Download het document en vul de onderstaande onderdelen met een blauwe pen en in blokletter in.

 


Invullen VVR formulier
 

 1.   Reden aanvraag: vink ‘Betreft een eerste aanvraag’ aan;
 2.  Gegevens betalingsbewijs: vul hier de datum van de overmaking in, met de omschrijving van de betaling en de SEQ / Transactiecode;
 3.   Doel van uw verblijf: vink ‘Stagiaire’ aan;
 4.   Persoonlijke gegevens: vul je NAW-gegevens in. Opmerking bij adres in het buitenland: vul hier je huidige adres in. Opmerking bij adres Curaçao: Vul hier het adres in waar je op Curaçao een accommodatie hebt gehuurd;
 5.  Gegevens partner: niet van toepassing wanneer je alleen naar Curaçao komt; 
 6.  Gegevens kinderen: niet van toepassing wanneer je alleen naar Curaçao komt;
 7.  Vragen m.b.t. uw verblijf in Curaçao:  zowel bij punt één als twee vul je de datum van je aankomst op Curaçao in;
 8.  Gegevens werk: vul hier de gegevens in van je stagebedrijf;
 9.  Motiveer uw aanvraag: vul hier in ‘Ten behoeve van mijn opleiding [naam opleiding] dien ik een stage in het buitenland te volgen;
 10.  Antecedentenverklaring: vul in wat van voor jou van toepassing is;
 11.  Ondertekening: vul de datum in met de plaats waar je bent en teken het aanvraagformulier. 
 
Vervolg

Controleer of punt negen en/of tien voor jou van toepassing zijn. Zo niet dan ga je gelijk door naar stap elf waar je de Verklaring van Rechtswege gaat indienen.

Instructies

 

Indien je op de dag van aankomst op Curaçao jonger bent dan 18 jaar dan dien je een ‘Verklaring van Reizen Minderjarigen’ bij je te hebben. Als je met iemand anders reist, dan je ouders of officiële voogden / begeleiders dan heb je dit document ook nodig. Onderstaande download betreft een voorbeeld van de ‘Verklaring van Reizen Minderjarigen’. Indien je jonger bent dan 18 jaar dan laat je deze invullen door je ouders of voogden (beide ouders of geregistreerde voogden dienen dit te ondertekenen). Voeg er tevens een kopie identiteitsbewijs aan toe van diegene welke het document ondertekend. Het document dient aan te geven dat je van je ouders of voogden de goedkeuring hebt om als minderjarige te mogen reizen en alleen op Curacao mag verblijven ten behoeve van je stage. 

Download (voorbeeld) benodigde documenten

 

 

Dit document is enkel nodig voor de douane bij aankomst en hoeft niet te worden ingeleverd bij de toelatingsdienst van Curaçao voor de aanvraag van je stagevergunning.

Let op: neem altijd contact op m.b.t. dit onderwerp met de ‘Vertegenwoordiging van Curacao’, welke is gevestigd in Den Haag om de meest recente informatie omtrent dit onderwerp op te vragen. De regels hiervoor willen nog wel eens wijzigen.

 

Instructies

Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit maar een aantal documenten, zoals bijvoorbeeld de ‘geboorteakte’ zijn verkregen in het buitenland (zie stap 7 – geboorteakte). Waar je dus geboren bent. Indien dat het geval is moet je deze documenten laten legaliseren. Het traject van legaliseren is een samenwerking tussen het land waar de documenten zijn opgemaakt en de Nederlandse overheid. Indien het bovenstaande voor jouw specifieke situatie van toepassing is dan verwijzen wij je door naar de site van de Rijksoverheid. De onderstaande link verwijst naar de pagina met informatie over het legaliseren van documenten in Nederland welke verkregen zijn in het buitenland.

 

Instructies

 

Na het invullen van het aanvraagformulier Verklaring van Rechtswege en het verzamelen van alle benodigde documenten kun je de stagevergunning aanvragen. Hiervoor scan je allereerst alle benodigde documenten (Enkel PDF-Bestanden worden geaccepteerd) in en geeft ze de volgende naam:

 

 

Documenten ten behoeve van aanvraag VVR

 • [Jouw achternaam]-[Jouw voornaam]-Paspoort
 • [Jouw achternaam]-[Jouw voornaam]-Verklaring-Omtrent-Gedrag
 • [Jouw achternaam]-[Jouw voornaam]-Stageverklaring
 • [Jouw achternaam]-[Jouw voornaam]-Geboorteakte
 • [Jouw achternaam]-[Jouw voornaam]-Betalingsbewijs-Legeskosten
 • [Jouw achternaam]-[Jouw voornaam]-Zorgverzekering
 • [Jouw achternaam]-[Jouw voornaam]-Aanvraagformulier-VVR

 

Email de aanvraag richting de toelatingsdienst

De aanvraag bij de toelatingsdienst dient per mail te worden ingediend. Kopieer hiervoor de tekst in de onderstaande voorbeeldmail en personaliseer deze met je eigen gegevens. Hou hierbij rekening met de onderstaande instructies en vereisten:

 

 

Instructies en vereisten indienen verklaring van rechtswege

 • Open de voorbeeldemail aanvraag Verklaring van Rechtswege en kopieer deze in je eigen mailbox;
 • Vul alle woorden welke tussen [haakjes] staan in met je eigen gegevens;
 • Vul het volgende onderwerp in: “Aanvraag Verklaring van Rechtswege [Voornaam]-[Achternaam]-Paspoortnummer: [Jouw paspoortnummer]-[Geboortedatum];
 • Voeg alle bovenstaande documenten toe in de mail (enkel pdf-bestanden worden geaccepteerd);
 • De aanvraag met bestanden dienen in één mail te worden verzonden. Zijn je bestanden te groot verklein ze dan. Een aanvraag bestaande uit meerdere mails wordt niet in behandeling genomen;
 • Mail de aanvraag naar: [email protected]

 

Vervolg

Bewaar een kopie van je aanvraag richting de toelatingsdienst en ga door met stap 12. 

 

Instructies   Nadat je de email met de aanvraag correct hebt verzonden met alle benodigde documenten ontvang je het ‘Bewijs van Aanvraag’. Bewaar deze goed en print het uit. Met dit document mag je als Nederlands staatburger reeds legaal stage lopen op Curaçao. Het is niet nodig om de toekenning van de daadwerkelijke ‘Verklaring van Rechtswege’ af te wachten.   In principe dien je het bewijs van aanvraag binnen een vijftal werkdagen na indiening te ontvangen. Ervaring leert echter dat dit vaak langer op zich laat wachten. Omdat je met dit document reeds legaal stage mag lopen is het goed om hier achteraan te gaan wanneer je het niet ontvangt. Tussentijdse vragen kun je stellen via de onderstaande contactgegevens van de toelatingsdienst. Afhankelijk van de drukte ontvang je de daadwerkelijk Verklaring van Rechtswege binnen twee á drie maanden na indiening.    Contactgegevens Toelatingsdienst Curaçao   Toelatingsdienst Curaçao Prinsenstraat 90 Willemstad, Curaçao T. +5999 7332000 E. [email protected]   Vervolg Voor de aanvraag van de Verklaring van Rechtswege heb je nu alles geregeld. Ga door met het regelen van je Sub-documenten. Deze zijn niet meer van belang voor de aanvraag maar wel voor de toelating op Curaçao na aankomst bij de douane.

Instructies

Naast de documenten die je nodig hebt om de ‘Verklaring van Rechtswege’ aan te vragen, zijn er nog een aantal andere documenten die belangrijk zijn voor je komst naar Curacao. Bij aankomst op Curaçao kan de douane op het vliegveld hierna vragen. 


Mee te nemen document

 • Polis Verzekeringsbewijs ziektekosten met buitenlandse dekking
 • Bewijs van vertrek
 • Ingevulde ED-Card
 • Huurovereenkomst 
 • Uitreksel geboorteregister

Lees de onderstaande stappen door om buiten de Verklaring van Rechtswege om goed voorbereid naar Curaçao te komen.

Instructies

 

Om Curaçao binnen te komen dien je in het bezit te zijn van een retourticket! Met een ‘one way’ ticket komt je, bij een eventuele controle van de douane het eiland niet op! Je bent namelijk nog steeds in de status van een toerist op het eiland aangekomen en de douane wil zien dat je beschikt over een bewijs van vertrek binnen zes maanden na aankomst. De enige manier om met een enkel ticket op Curaçao aan te komen is om een andere enkel reis te boeken, voor aankomst op Curaçao naar het dichtstbijzijnde land buiten de Nederlandse Antillen. Als tweede tip raden wij je aan een flexibel ticket te nemen waardoor je iets flexibeler bent in je terugreis. We zien vaak dat mensen na hun stage toch nog een paar weken langer hadden willen blijven.

Instructies

Het is mogelijk om je immigratieformulier bij aankomst op Curaçao ten behoeve van de douane reeds online in te vullen. Dit is niet noodzakelijk omdat je in het vliegtuig hiertoe ook nog de mogelijkheid krijgt maar het versnelt het proces op het vliegveld van Curaçao. Klik voor het invullen van dit formulier op de onderstaande link.

 

Instructies

De douane kan vragen waar je verblijft op Curaçao is gesitueerd. Dit kan een lange termijn boeking zijn of dat je eerste een korte termijn accommodatie hebt geboekt. Zorg er in beide gevallen voor dat je iets van een bewijs bij je hebt waarin staat aangegeven waar je verblijft. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder het document ook te hebben getekend. Bij een korte termijn boeking volstaat de bevestiging van de boeking per e-mail. Mocht je bij kennissen of vrienden verblijven zorg er dan voor dat je iets van een uitgeprinte e-mail bij je hebt waarin je dit kunt aantonen met daarbij de gegevens van je vrienden en of familie.


Nog opzoek naar huisvesting

 

Instructies

 

Je staat klaar om naar Curaçao af te reizen. Zorg ervoor dat je al je verzamelde documenten in je handbagage hebt gedaan. De douane kan hier naar vragen bij aankomst. Klik op de onderstaande link om de checklist te downloaden. Print deze uit en vink alle documenten en informatie aan, welke je hebt verzameld. Hierna ben je klaar om af te reizen naar Curaçao.

 

Instructies

 

Na ongeveer twee a drie maanden zal je via de mail bericht krijgen of de ‘Verklaring van Rechtswege’ geldig is verklaart. Omtrent de beslissing van de Minister van Justitie zal je door middel van een beschikking bericht worden. Zorg ervoor dat je de gescande documenten goed bewaart voor het geval dat deze weer opgevraagd worden. In deze mail tref je de PDF aan met je ‘Verklaring van Rechtswege’. Indien je het verzoek krijgt het document persoonlijk op te komen halen dan kun je terecht bij de onderstaande instantie. 

 

Contactgegevens Toelatingsorganisatie Curaçao

 

Openingstijden Toelatingsorganisatie Curaçao

Instructies

 

Wij hopen je middels het pakket een goede maar vooral duidelijk dienst te hebben gegeven waarmee je zonder veel zorgen je vergunning hebt kunnen regelen. Indien je opmerkingen hebt of suggesties dan vernemen wij dat uiteraard graag. Wij zouden het erg op prijs stellen als je een recensie zou willen plaatsen op onze website voor de toekomstige bezoekers van onze website en wellicht bewoners van Curaçao!

 • Recensie schrijven

Voorwaarden gebruik stappenplannen VergunningCuracao.com

 

Op de stappenplannen en diensten van Vergunningcuracao.com hanteren wij algemene voorwaarden waarmee de gebruiker na het voldoen van de betalingen of het inloggen middels het toegezonden account akkoord gaat.

 

 

Copyright 2014 ©

 

2014 Online Effects BV
BestemmingCuracao.com
Uitgegeven in eigen beheer
[email protected]

 


Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

cropped-Logo-Vergunning-Curacao-Lichtblauw.png
Vergunning Curaçao

Portal toelatingsdienst gegevens

  Ontdek Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle leuke activiteiten, winkels, evenementen, uitgaansgelegenheden, stranden en hidden gems opgeschreven zodat jij jouw bucket list kan maken voor aankomst!  

  Kennis Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle belangrijke kennisitems opgeschreven zodat jij goed voorbereid aankomt op Curaçao!

  Logo-Vrijwilligerswerk-Curacao-Groen-Witte-Rand-summer-green_.png

  Vrijwilligerswerk Curaçao!

  Help mee aan één of meerdere goede doelen tijdens je verblijf op Curaçao en maak het verschil voor mens, dier of de natuur.

  Curaçao beleef je met elkaar!

  Ben jij als stagiair, student, jongwerkend of reiziger opzoek naar veilige, schone maar vooral gezellige huisvesting? Bekijk dan de jongerenvilla’s / studentenhuizen van Kamers op Curaçao!

  Huisvesting op Curaçao!

  Ben jij op zoek naar een kamer, studio, appartement, woonhuis of villa op Curaçao? Kijk dan eens naar het portfolio van goed onderhouden accommodaties op Huisvesting Curaçao.

  Stagelopen op Curaçao

  Ben jij op zoek naar een leerzame stage of afstudeeropdracht op Curaçao? Bezoek dan onze website van Stage Curaçao en vind je meest ideale stagebedrijf!

  Vervoer Curaçao

  Ben jij nog op zoek naar een betrouwbaar vervoersmiddel op Curaçao? Huur dan je scooter of auto via Vervoer Curaçao en ontdek het eiland op je eigen tempo!

  Horecawerk Curaçao!

  Lijkt het jou leuk om een periode op Curaçao in de horeca te komen werken? Neem dan snel een kijkje op Horecawerk Curaçao en vind jouw ideale horecabaan op Curaçao!

  Bestemming Curaçao

  Ontdek alles over onze uiteenlopen diensten voor je komst naar Curaçao en stel je eigen bucklist op voor jouw verblijf. Bestemming Curaçao is onze overkoepelende website voor al onze handige Curaçao diensten…!